OAM光通信系统能量利用效率研究
周红平, 潘珍珍, 郭凯, 雷艺, 郭忠义
Research on the Energy-Utilization Efficiency of OAM Based Optical Communication Systems
ZHOU Hong-ping, PAN Zhen-zhen, GUO Kai, LEI Yi, GUO Zhong-yi
电子学报 . 2021, (10): 1881 -1892 .  DOI: 10.12263/DZXB.20210231