GeTe相变射频开关综述
帅陈杨, 付云起, 郑月军, 陈强, 王忠宝
Review of GeTe Phase-Change RF Switches
SHUAI Chen-yang, FU Yun-qi, ZHENG Yue-jun, CHEN Qiang, WANG Zhong-bao
电子学报 . 2022, (12): 3054 -3072 .  DOI: 10.12263/DZXB.20220829