基于超快自旋电子学太赫兹发射源的研究与应用
孙芸, 张帆, 王航天, 白中扬, 孙统, 彭静宜, 张盈, 刘永山, 王梓力, 李竞, 高凡, 赵兴科, 谢魏然, 田祺云, 张婕, 许涌, 张慧, 温良恭, 聂天晓, 赵巍胜
Research and Application of Spintronic Terahertz Emitter Based on Ultrafast Spintronics
SUN Yun, ZHANG Fan, WANG Hang-tian, BAI Zhong-yang, SUN Tong, PENG Jing-yi, ZHANG Ying, LIU Yong-shan, WANG Zi-li, LI Jing, GAO Fan, ZHAO Xing-ke, XIE Wei-ran, TIAN Qi-yun, ZHANG Jie, XU Yong, ZHANG Hui, WEN Liang-gong, NIE Tian-xiao, ZHAO Wei-sheng
电子学报 . 2022, (12): 2854 -2873 .  DOI: 10.12263/DZXB.20221241