5G抗干扰技术综述
许辰人, 马翔天, 徐昊天, 刘启瑞, 王诚科, 王雄, 高峰, 陈晓光, 孔令和
A Survey of 5G Anti-Interference Technology
XU Chen-ren, MA Xiang-tian, XU Hao-tian, LIU Qi-rui, WANG Cheng-ke, WANG Xiong, GAO Feng, CHEN Xiao-guang, KONG Ling-he
电子学报 . 2023, (3): 765 -778 .  DOI: 10.12263/DZXB.20221102