One-Class分类器研究
潘志松;陈 斌;缪志敏;倪桂强
Overview of Study on One-Class Classifiers
PAN Zhi-song;CHEN Bin;MIAO Zhi-min;NI Gui-qiang
电子学报 . 2009, (11): 2496 -2503 .