X波段同轴多注相对论速调管放大器模拟研究
刘振帮, 黄华, 金晓, 陈怀璧
Particle Simulation of X-Band Coaxial Multi-Beam Relativistic Klystron Amplifier
LIU Zhen-bang, HUANG Hua, JIN Xiao, CHEN Huai-bi
电子学报 . 2013, (6): 1198 -1201 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2013.06.024