3DQoE评价方法及其模型研究进展综述
刘延伟, 刘金霞, 慈松, 要瑞霄, 赵平华, 王遵义
Overview of 3DQoE Assessment and Modeling
LIU Yan-wei, LIU Jin-xia, CI Song, YAO Rui-xiao, ZHAO Ping-hua, WANG Zun-yi
电子学报 . 2015, (3): 568 -576 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2015.03.023