3D NoC关键通信部件容错方法研究综述
欧阳一鸣, 孙成龙, 陈奇, 梁华国, 易茂祥, 黄正峰, 闫爱斌
Fault-Tolerant Method of Critical Communication Components in 3D NoC: A Review
OUYANG Yi-ming, SUN Cheng-long, CHEN Qi, LIANG Hua-guo, YI Mao-xiang, HUANG Zheng-feng, YAN Ai-bin
电子学报 . 2016, (12): 3053 -3063 .  DOI: 10.3969/j.issn.0372-2112.2016.12.034